ผู้จัดจำหน่ายที่ว่า หมายถึง 2K Games นั่นเอง ซึ่งดูเหมือนเขาจะเลี่ยงไม่เอ่ยชื่อออกมา ส่วนเรื่องที่ Borderlands 3 ถูกนำระบบนี้ออกไป ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากการตัดสินใจของ 2K โดยตรง หรือมาจาก Sony อีกทอดหนึ่ง

มีความเป็นไปได้เช่นกัน ว่าอาจจะเกี่ยวกับประเด็นก่อนหน้านี้ ที่มีรายงานว่า Sony เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อเปิดให้รองรับกับระบบ Crossplay แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น และต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีฝ่ายใดออกมาให้ความชัดเจนหรือไม่

ที่มา : Game Informer