Fortnite และ PUBG คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเกมอังกฤษรุ่งเรือง


ปี 2018 ถือว่าเป็นปีของ Fortnite และ PlayerUnknown’s Battlegrounds ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดประเด็นต่าง ๆ ทั่วโลกและที่สำคัญยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกมอีกด้วย

เว็บไซต์ dotesports เปิดเผยว่าเกม Fortnite และ PUBG คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้มูลค่าของตลาดเกมประเทศอังกฤษทะลุ 7.6 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท) โดยทั้งสองเกมนี้ทำรายได้รวมกัน 10% ของอุตสาหกรรมเกมของประเทศทั้งหมดหรือประมาณ 2 พันล้านเหรียญจากการเก็บสถิติจาก ukie

นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนคือรายได้ของเกมแบบ Digital & Online นั้นเพิ่มขึ้นถึง 20% แต่รายได้เกมแบบ Pre – Order นั้นกลับมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2018 ยอดของเกมแบบ Pre-Order ลดลงถึง 30% ทำให้ในอนาคตการซื้อเกมล่วงหน้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรในตลาดฝั่งตะวันตก

อุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของรายได้ของเกมก็เป็นภาพสะท้อนถึงพฤติกรรมของเหล่าเกมเมอร์ในปัจจุบัน