Fortnite เตรียมอัปเดตเพิ่มกราฟิก Ray Tracing ที่ 17 กันยายนนี้

ทีมพัฒนา Epic Games ร่วมกับบริษัท NVIDIA ได้ประกาศว่าเกม Fortnite จะมีอัปเดตใหม่เตรียมเพิ่มตัวเลือกกราฟิกเปิด/ปิดระบบ Ray Tracing อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 กันยายนนี้

อ้างอิงจากเอกสาร Press Release ขแง Epic Games กล่าวว่าเกม Fortnite จะเพิ่มการรองรับกราฟิก Ray Traced Reflections, Shadows, Global illuminations และ Ambient Occlusion ซึ่งจะยกระดับกราฟิกของเกมให้สวยงามขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น

นอกจากนี้ NVIDIA DLSS จะเตรียมเข้ามาใน Fortnite เพื่อทำหน้าที่เพิ่มเฟรมเรตและเพิ่มความละเอียดคมชัดให้ภาพ รวมถึงรองรับเทคโนโลยี NVIDIA Reflex ซึ่งมีหน้าที่ลดค่า Latency อีกด้วย

เหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้น Fortnite จะเตรียมอัปเดตเพิ่มระบบกราฟิก Ray Tracing ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ถ้าหากใครเป็นแฟน ๆ เกมดังกล่าวก็เตรียมตัวให้พร้อมได้เลย !

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close