Facebook ใช้ระบบ Chatbot ให้พนักงาน FB สามารถรับมือกับคำถามที่ตอบยากจากผู้ใช้งานได้

Facebook ใช้ Chatbot ช่วยมอบคำแนะนำให้พนักงาน Facebook สามารถจัดการกับคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้อยู่หมัด

Facebook ได้สร้าง Chatbot นามว่า “Liam Bot” ซึ่งมีหน้าที่ช่วยมอบคำแนะนำให้แก่พนักงานของ Facebook ถึงวิธีจัดการกับคำถามเกี่ยวกับบริษัทโดยกลุ่มเพื่อน, ครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดกับคำถามทางบ้าน ระหว่างช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day)

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนถามว่าบริษัท Facebook จะมีมาตรการอย่างไรในการจัดการกับ “บทสนทนาก่อให้เกิดความเกลียดชัง” โดยทาง Liambot จะแนะนำให้พนักงานตอบว่า “ทางเราจะมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่ม รวมถึงมีการพัฒนาระบบ AI ให้สามารถคัดกรองบทสนทนา และแก้ปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมมากขึ้น” เป็นต้น

แน่นอนว่า Liam Bot มีประโยชน์มากสำหรับพนักงาน Facebook ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการคอมมูนิตี้ ให้สามารถตอบคำถามทางบ้านเกี่ยวกับ Facebook โดยไร้การกังวลและแม่นยำ เนื่องจากไม่นานมานี้ Facebook พบกับปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งานทุกคน และความไม่เสถียรภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ก็เชื่อว่า Liambot ได้ช่วยพนักงาน Facebook ไปได้หลายชีวิตในวันขอบคุณพระเจ้าเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรายงานว่า Liam Bot จะยังคงเปิดใช้บริการต่อไปหรือไม่

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close