Epic ประกาศเลิกลงโฆษณาเกม Fortnite ใน YouTube


Youtube ถือว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสื่อที่ใหญ่สื่อหนึ่งของโลกใบนี้ ที่สามารถดึงยอดผู้ชมจากทั่วทั้งโลกให้เข้ามาอยู่ในที่เดียว ทำให้หลาย ๆ บริษัทต่างอยากจะลงโฆษณา และทาง YouTube เองก็นำค่าโฆษณาส่วนหนึ่งมาเป็นเงินสนับสนุนให้เหล่า Youtuber อีกด้วย แต่แล้วด้วยอัลกอริทึมโฆษณามักจะไปโผล่ยังคลิปเกี่ยวกับเด็กมากขึ้น ทำให้ทาง Epic Games ตัดสินถอดโฆษณาออก

อ้างอิงจากเว็บไซต์ pcgamer ที่ได้รายงานข่าวว่าทาง Epic Games ประกาศถอนโฆษณาของเกม Fortnite ประเภท Pre-Roll (โฆษณาก่อนเริ่มวิดีโอ) ออกจาก YouTube หลังจากที่มีหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตุกว่าอัลกอริทึมแบบใหม่ของ YouTube ที่ได้สนับสนุนให้เข้าถึง Content ลามกเกี่ยวกับเด็กมากขึ้น ทำให้เกิดข้อครหามากขึ้นเกี่ยวซึ่งก็มี YouTuber ท่านหนึ่งนามว่า MattsWhatItIs ได้ออกมาแฉเรื่องนี้เช่นกัน

ทาง Epic Games ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ใน TheVerg ว่า “เรา (Epic Game) ได้ติดต่อเรื่องนี้ผ่าน Agency ไปยัง Google/YouTube แล้ว เพื่อให้พวกเขาจัดการเนื้อหาเหล่านี้” ซึ่งแม้ว่าทาง YouTube จะมีนโยบายในการแบน Content เหล่านี้ แต่ก็ยังไม่เด็ดขาดพอ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหล่าบริษัทใหญ่ ๆ ถอนโฆษณาออกจาก YouTube มีหลาย ๆ บริษัทที่ถอนโฆษณาของพวกเขาออกจาก YouTube บ้างแล้ว โดยในปี 2017 มีบริษัทใหญ่ถึง 250 บริษัทถอดโฆษณาออกจาก YouTube เนื่องโฆษณาของพวกเขาส่งเสริมการก่อการร้ายและสงคราม