BY Nuttawut Apiratwarakul
24 May 14 9:10 pm

Driver Controller Xbox One ใกล้ลง PC แล้ว

7 Views

ชาวเกมเมอร์เครื่อง PC ทั้งหลายเตรียมเฮ เพราะข่าวล่ามาเร็วระบุว่าจอยเครื่อง Xbox One เตรียมปล่อย Driver ให้ใช้งานบน PC แล้วเร็วๆนี้

xbox one controller

เกมเมอร์ PC ทั้งหลายที่ชื่นชอบการใช้จอยเล่นเกมเตรียมเฮ เพราะ Microsoft เตรียมปล่อยข่าวดีใน “เร็วๆนี้” แล้ว

โดย  Driver สำหรับจอย Xbox One นั้นใกล้จะมาถึง PC ในเร็วๆนี้แล้วจากปากคำของ Larry Hryb เจ้าของตำแหน่ง Director of Programming ของ Microsoft gaming network ซึ่งตอบไว้ในเวปไซท์ Neogaf

ถึงคำว่า “เร็วๆนี้” นี่้นั้นจะยังไม่มีวันและเวลาที่แน่นอน แต่ก็ถือเป็นความหวังสำคัญของเกมเมอร์ PC ที่หวังจะได้สัมผัสและใช้งาน Controller ตัวใหม่ของเครื่อง Xbox One บนเครื่อง PC ของตนเอง

 

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top