BY Nuttawut Apiratwarakul
22 Sep 14 11:15 pm

Assassin’s Creed: Unity Season Pass Trailer

9 Views

มันมาแล้ว Trailer เปิดตัว Season Pass ของเกม Assassin’s Creed: Unity ลองมาดูกันว่ามีอะไรถูกยัดเอาไว้ใน DLC ของเกมจะถูกวางขายตามมาเมื่อเกมออกวางจำหน่ายไปแล้ว 

assassins's creed unity 014ase

YouTube video

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top