Apple เตรียมอนุญาตให้แอปพลิเคชัน สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนโฆษณาถึงผู้ใช้งาน

เจ้าสำนัก 9to5Mac ชี้ว่าบริษัท Apple มีการอัปเดต guideline ใหม่สำหรับ App Store หรือร้านค้าแอปพลิเคชันของ iOS จากเดิมที่มีนโบบายแบนไม่ให้แอปพลิเคชัน ส่งข้อความแจ้งเตือนหรือ Notification ในเชิง ‘โฆษณา, โปรโมต หรือส่งข้อความส่วนตัวเชิงการค้า’ ตอนนี้ ทาง Apple ได้เตรียมอนุญาติให้แอปพลิเคชันสามารถส่งข้อความเชิงโฆษณาถึงผู้ใช้โทรศัพท์แล้ว

อย่างไรก็ตาม การส่งข้อความแจ้งเตือนโฆษณานั้น ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ซะเสียก่อน หรือหมายความว่าก่อนติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเข้าแอปครั้งแรก จะต้องขึ้นหน้าต่างถามผู้ใช้ทุกครั้งว่าต้องการรับข้อความ Notification หรือไม่ รวมถึงต้องมีตัวเลือกสามารถปิดข้อความโฆษณาได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Apple จะเริ่มมีการจัดระเบียบคัดเลือกแอปพลิเคชันประเภท “หาคู่” และ “หมอดู” ที่เข้มงวดมากขึ้น กับเพิ่มกฎแบนแอปพลิเคชันที่เข้าข่ายส่งเสริมการก่ออาชญากรรมทุกประเภท ซึ่ง guideline ตัวใหม่จะมีผลใช้งานภายในเดือนเมษายนนี้

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close