Apple อาจกำลังพัฒนาอุปกรณ์ติดตามการนอนหลับ


เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หน่วยงานกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศสหรัฐฯ หรือ Federal Communication Commission ได้อนุมัติการพัฒนาอุปกรณ์ติดตามการนอนหลับ ของบริษัท Apple

เนื้อหาของเอกสารยื่นขออนุมัติเผยให้เห็นรูปร่างของอุปกรณ์ที่มีลักษณะบาง และมีข้อความระบุว่า “Designed by Beddit in California”

Apple ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท Beddit เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ติดตามพฤติกรรมการนอนหลับของผู้ใช้งาน โดยจับสัญญาณชีพจรและอัตราการกรนระหว่างการหลับ

อุปกรณ์ของ Beddit มีเซนเซอร์ขนาดเล็ก คอยจับชั่วโมงการนอนหลับของผู้ใช้งาน อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ รวมถึงจำนวนชั่วโมงที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ภาวะหลับลึก

รูปภาพต้นฉบับที่ยื่นขอจดทะเบียนกับ Federal Communication Commission แสดงให้เห็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นก่อนหน้าของ Beddit

Apple และผู้ผลิตอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะรายอื่นต่างกำลังคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้งาน ส่วน Apple Watch Series 4 ก็มีฟีเจอร์ตรวจจับการล้ม รวมถึงการวัดค่า Electrocardiogram หรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าวยังต้องอาศัยแอปพลิเคชั่นอื่นจากผู้พัฒนาภายนอก Apple เพื่อติดตามการนอนหลับ