Amazon เริ่มใช้กล้องตรวจจับความร้อนในโกดังบางแห่ง เพื่อวัดอุณหภูมิของพนักงาน

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้มาตรการทำงานในหลายบริษัทจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัททำงานทางด้านขนส่งและขายสินค้าอย่าง Amazon ที่มีพนักงานในโกดังอยู่จำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทจึงได้เพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเข้าไปตรวจสอบมากขึ้นด้วย

รายงานจากสำนักข่าว Reuters ระบุว่า ทาง Amazon ได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบและดูแลพนักงานในโกดังเก็บสินค้าบางแห่งเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของพนักงาน และคาดว่าจะมีการเพิ่มจุดที่ติดตั้งกล้องเข้าไปอีกในอนาคต

โดยในช่วงที่ผ่านมา Amazon ได้ทำการจ้างพนักงานเพิ่มอีก 100,000 รายเพื่อเพิ่มกำลังในการขนส่งและจัดการสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยเฉพาะธุรกิจด้านขนส่งอาหาร สินค้า และบริการต่าง ๆ เพื่อกระจายตัวไปทำงานในโกดังเก็บสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง โดยเริ่มติดตั้งกล้องจับความร้อนไปแล้วในโกดังกว่า 50 แห่ง

ทาง Amazon ยังมีแผนที่จะเพิ่มการติดตั้งกล้องชุดนี้เพิ่มอีก เพื่อความรัดกุมในการทำงานและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close