14 Days of Fortnite กลับมาให้เล่นกันอีกครั้งแล้ว


หลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการประกาศวันสิ้นสุดกิจกรรม 14 Days of Fortnite ผิด ทำให้แฟน ๆ หลายคนไม่พอใจที่กิจกรรมจบลงแบบค้างคา ทำให้ตอนนี้ทาง Epic Games นำกิจกรรม 14 Days of Fortnite กลับมาให้ได้เล่นกันอีกครั้งแล้ว

โดยทาง Epic Games ทำการอัพเดตตัวเกม Fortnite ให้มีโหมด 14 Days of Fortnite กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ว่าตัวกิจกรรมจะสิ้นสุดในวันที่ 3 – 4 มกราคมนี้ แต่ก็ถูกนำออกจาก Challenge list ก่อนเวลาอันควร ทำให้แฟนเกมไม่พอใจอย่างมาก เป็นเหตุให้พวกเขานำกิจกรรมนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับขออภัยผู้เล่นทุกคนด้วย

ซึ่งใครที่ยังไม่ได้ทำ Challenge พิเศษครบจนหมด ตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งแล้ว และเมื่อทำจนครบ 14 อย่างก็จะได้รับรางวัลเป็น Equalizer Glider ไปครอบครองอีกด้วย ซึ่งในรอบใหม่นี้ผู้เล่นจะมีเวลาในการทำกิจกรรมทัี้งหมดอีกครั้งจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ครับ