BY KKMTC
15 Sep 23 1:54 pm

ในตัวอย่าง Final Fantasy VII Rebirth ระบุ ตัวเกมจะไม่มีให้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นใน 3 เดือน หลังเกมออกวางจำหน่ายแล้ว

97

Final Fantasy VII Rebirth เวอร์ชันแพลตฟอร์มอื่น อาจมาเร็วกว่าที่คิด

ในตัวอย่างใหม่ Final Fantasy VII Rebirth ระบุว่าเกมจะไม่มีให้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่นใน 3 เดือน หลังจากเกมออกวางจำหน่ายแล้ว จึงมีการคาดการณ์ว่าเกมดังกล่าวอาจจะลงให้เล่นในแพลตฟอร์มอื่นเร็วกว่าภาคก่อนหน้านี้

ในช่วงท้ายของ Trailer มีการระบุว่า “เกมจะไม่มีให้เล่นบนแพลตฟอร์มอื่น จนกว่าจะถึงวันที่ 26 พฤษภาคม ปี 2024” หรือหมายความว่าเกม Final Fantasy VII Rebirth ในแพลตฟอร์มอื่นจะเปิดตัวได้ หลังผ่านพ้นกำหนดการดังกล่าวแล้ว

Final Fantasy VII

ย้อนกลับไปเมื่อสมัยการเปิดตัว Final Fantasy VII Remake ในช่วงท้าย Trailer ของเกมดังกล่าว มีการบอกว่าตัวเกมจะลงแพลตฟอร์มอื่นนอกเหนือจาก PlayStation หลังเกมออกวางจำหน่ายไปแล้ว ซึ่งต่อมา เกม Final Fantasy VII Remake ได้สิ้นสุดสัญญาณ Exclusive ลงเฉพาะ PlayStation เมื่อเดือนมีนาคมปี 2021 แล้วได้วางจำหน่ายเกมเวอร์ชัน PC เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมปี 2021

ในท้าย Trailer ของ Final Fantasy VII Rebirth จึงเป็นการบอกใบ้ว่าเกมดังกล่าวจะวางจำหน่ายลงแพลตฟอร์มอื่น เช่น PC ได้หลังวันที่ 26 พฤษภาคม ปี 2024 แต่กำหนดการวางจำหน่ายเกมจริง ๆ นั้น อาจจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

Final Fantasy Vii Rebirth (2)

อย่างไรก็ตาม ต้องย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเกม Final Fantasy VII Rebirth ในแพลตฟอร์มอื่นที่น่าเชื่อถือที่สุด ต้องมาจากทีมงาน Square Enix เท่านั้น จนถึงตอนนั้น ถ้าหากมีข่าวสารเกมที่น่าสนใจ ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานกันต่อไป

Final Fantasy VII Rebirth ออกวางจำหน่ายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี 2024 ในระบบ PlayStation 5 เท่านั้น

97

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top