โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “นรกบนดิน” หรือ “Hell on Earth” โดยนักเรียนรายหนึ่ง ด้วยความคึกคะนองและความต้องการสร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียนรายอื่น รวมถึงผู้คนทั่วโลก

โรงเรียน Hornsea School and Language College ในเขต East Yorkshire ของประเทศสหราชอาณาจักร ได้โผล่บนแอปพลิเคชั่น Google Maps ในชื่อ “Hornsea Prison & Hell on Earth” หรือ “คุกแห่ง Hornsea และขุมนรกบนดิน”

The altered map

ผู้บริหารเชื่อว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งได้ส่งคำร้องขอเปลี่ยนชื่อสถานที่เข้าสู่ระบบ Search Engine ของบริษัท Google และคำร้องนั้นได้รับการอนุมัติ หลังจากนั้นไม่นาน โรงเรียนได้ส่งหนังสือถึงบริษัท Google โดยตรงเพื่อขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนกลับคืนเป็นชื่อเดิม และในตอนนี้ โรงเรียนดังกล่าวก็ได้ชื่อ Hornsea School and Language College กลับคืนมาบนแอปพลิเคชั่น Google Maps

ผู้บริหารของโรงเรียนกล่าวว่าพวกเขาทราบตัวผู้ที่กระทำการดังกล่าวแล้ว และจะพิจารณาบทลงโทษต่อไป นอกจากนี้แล้ว ผู้อำนวยการของโรงเรียน Hornsea School and Language College ได้แนะนำสถาบันการศึกษาแห่งอื่นว่าพวกเขาควรจดทะเบียนชื่อสถานที่และไอคอนอย่างเป็นทางการในแอปพลิเคชั่น Google Maps เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีบิดเบือนข้อมูล

โฆษกของบริษัท Google กล่าวว่าบริษัทอนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกรายสามารถแก้ไขข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อมูลของสถานที่เหล่านั้นอัปเดตล่าสุดและทันต่อเหตุการณ์ แต่บริษัทก็ต้องยอมรับว่าความยืดหยุ่นนี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูล อย่างเช่นกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท Google ไม่เคยนิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และพร้อมแก้ไขความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เสมอมา

DoctorYok

หยก - Tech Writer

บทความที่เกี่ยวข้อง