BY Nuttawut Apiratwarakul
12 Oct 13 12:08 pm

โชว์การใช้งาน Steam Controller

0 Views

ไปชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน Steam Controller ที่หลายคนกำลังติดตามและสงสัย อยากรู้ว่ามันใช้งานได้จริงแค่ไหน คล่องตัวหรือเปล่า ตามไปชมกันต่อด้านใน

steam-controller

 

http://www.youtube.com/watch?v=nAcdHrBdIAk

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top