BY Aisoon Srikum
4 Jun 20 11:34 am

เลื่อนอีกงาน ! Future Game Show ประกาศเลื่อนการจัดงานไปเป็น 13 มิถุนายนแทน

5 Views

เรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ COVID-19 แม้จะเบาบางลง แต่ก็ยังมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ยังไม่สงบเรียบร้อยดี

ทำให้อีเวนท์ต่าง ๆ ที่จะจัดในช่วงนี้ในอเมริกาต้องทยอยเลื่อนออกไป อย่างน้อยก็ 1-2 สัปดาห์ อย่างเช่น PlayStation 5 ของ Sony ก็เพิ่งออกมาประกาศเลื่อนไป

ล่าสุด งาน Future Game Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ออกมาประกาศเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดการใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน หรือ 1 สัปดาห์ต่อจากนี้

สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เกิดจากการชุมนุมประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมในการเสียชีวิตของชายผิวสีชื่อ George Floyd ซึ่งทำให้เกิดการชุมนุมต่าง ๆ ขึ้นมา อีเวนท์ต่าง ๆ จึงต้องประกาศเลื่อนออกไป เพื่อความปลอดภัย และความเหมาะสมไปตามสถานการณ์

ถ้ามีความคืบหน้าเราจะนำมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง

Aisoon Srikum

Back to top