อิรักแบน PUBG เพิ่มอีกหนึ่งประเทศด้วยเรื่องปัญหาสุขภาพ


หลังการลงคะแนนเสียงข้างมากในวันพุธ มีรายงานว่าที่รัฐสภาอิรักเรียกร้องให้รัฐบาลกลางสั่งห้าม PUBG, Fortnite, Blue Whale และวิดีโอเกมออนไลน์ที่คล้ายคลึงกันในประเทศ หลังจากอ้างว่าเกมทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและจิตใจต่อสาธารณชน

หลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติพยายามจัดทำใบรวบรวมรายชื่อเกมที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นวิดีโอเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นจำนวนมาก โดยทีมรัฐสภาที่ทำการรวบรวมรายชื่อกล่าวว่าเกมดังกล่าวมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพวัฒนธรรมและความปลอดภัย รายการดังกล่าวมี PUBG, Fortnite, Blue Whale และเกมที่คล้ายคลึงกัน

รัฐสภาได้ร้องขออย่างเป็นทางการให้รัฐบาลกลางสั่งแบนเกมออนไลน์ในประเทศ และเรียกร้องให้กำกับการสื่อสาร คณะกรรมการสื่อและการสื่อสารเพื่อดำเนินการตัดสินใจ โดยผู้ร่างกฎหมายเกือบทั้งหมดในรัฐสภาอิรักโหวตให้มีการสั่งห้ามเกมออนไลน์ในประเทศ

ตอนนี้เกม PUBG เป็นเกมที่ถูกหลายประเทศทำการแบนออกจากประเทศตัวเองด้วยสาเหตุที่ว่าเป็นตัวจุดชนวนความรุนแรงและปัญหาทางด้านจิตใจ สำหรับในอิรักทั้ง PUBG และ Fortnite นั้นดูเหมือนจะมาถึงทางตันของพวกเขาแล้ว