BY Zreast
12 Jul 23 11:57 pm

อัปเดตใหม่ของ Call of Duty: Modern Warfare II เพิ่มภาษาไทยเข้ามาในเกมแล้ว

796 Views

ใครมีเกมอยู่ รีบอัปเดตไปลองกันด่วน ๆ เพราะล่าสุด Call of Duty: Modern Warfare II เพิ่มภาษาไทยเข้ามาในเกมแล้ววันนี้ ต้อนรับการมาถึงของ Season 4

โดยปัจจุบันตัวเกมมีแปลไทยในส่วนของหน้าเมนูต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งโหมด Multiplayer และ Warzone 2.0 ทั้งนี้โหมดเนื้อเรื่องของ Modern Warfare II ยังคงไม่มีภาษาไทย และต้องรอติดตามว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกในภายหลังหรือไม่

ส่วนใครที่อยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ใน Season 4 นี้บ้าง ก็เข้าไปชมสรุปได้จากอัลบั้มของเรา

Satthathan Chanchartree

ฟ่าง - Content Writer

Back to top