BY Nuttawut Apiratwarakul
3 Mar 14 12:16 pm

หลุดภาพใหม่จาก Titanfall

4 Views

เชิญรับชมภาพหลุดจากฉากแผนที่ต่างๆภายในเกม เตรียมรับวันวางจำหน่ายในอีกไม่กี่วันนี้แล้วสำหรับเกม TITANFALL

TITANFALL 1393803539-1 TITANFALL 1393803545-5 TITANFALL 1393803546-2 TITANFALL 1393803548-6 TITANFALL 1393803549-3 TITANFALL 1393803551-4 TITANFALL 1393803556-12 TITANFALL 1393803557-8 TITANFALL 1393803557-9 TITANFALL 1393803560-11 TITANFALL 1393803561-10 TITANFALL 1393803563-7 TITANFALL 1393804344-turret

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top