หน่วยสุขาภิบาลจีน ออกกฎให้เจ้าหน้าที่ใส่กำไลระบุตำแหน่งในขณะปฏิบัติงาน


จีนถือเป็นประเทศที่มีกฏข้อบังคับในการควบคุมประชากรของตนมากมาย และงานบางประเภทก็จำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งที่อยู่ในเวลานั้น ๆ ไว้ด้วย ล่าสุดนี้ก็เป็นหน่วยสุขาภิบาลที่มีการออกกฎบังคับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยต้องใส่กำไล GPS เพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ของตนเอาไว้แล้ว

เว็บไซต์ The Verge รายงานว่า หน่วยสุขาภิบาลของประเทศจีนในเมืองหนานจิง ได้ออกกฎข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่มีออกปฏิบัติการในพื้นที่ภายนอกต้องใส่กำไล GPS เพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ของตนตลอดเวลาทำงาน และจะส่งเสียงเตือนให้กลับไปทำงานเมื่อเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งไม่ขยับไปไหนเป็นเวลาเกิน 20 นาทีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลคนหนึ่งกล่าวว่า ระบบนี้มีไว้เพื่อตรวจจับพนักงานที่เกียจคร้านโดยเฉพาะ เมื่อสัญญาณดังขึ้น หัวหน้างานจะออกตามหาพนักงานคนที่ไม่ขยับตัวดังกล่าวเพื่อตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยทันที 

ซึ่งพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ก็มีกระแสต่อต้านจากภายนอกเข้ามาสู่หน่วยงานสุขาภิบาลเมืองหนานจิงทันที แต่แม้จะมีการนำการแจ้งเตือนเรื่องการไม่ขยับตัวออกไป แต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็ยังต้องใส่กำไลข้อมือเพื่อระบุตำแหน่งที่ทำงานในตอนนั้นอยู่ดี

โดยประเด็นการติดตามคนงานด้วยกำไลติดตามตัวนั้นมีมาอย่างยาวนานมาก โดยในปี 2018 ทาง Amazon ได้จดสิทธิบัตรกำไลข้อมือ GPS ในการติดตามตัวพนักงานในคลังสินค้าเพื่อเฝ้าดูประสิทธิภาพในการทำงาน และลดเวลาในการใช้ทรัพยากรบุคคลในการติดตามผลการทำงาน แต่ก็มีการถกเถียงว่าระบบนี้จะเป็นการริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน

ณ เวลานี้ก็มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า การติดตามบุคคลในที่ทำงานลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สื่อต่าง ๆ ของจีนก็เริ่มให้ความสนใจในประเด็นนี้ และมีการออกข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วครับ