BY Nuttawut Apiratwarakul
1 Aug 14 7:55 pm

สู้ชีวิตด้วย Playstation 2

1 Views

หนุ่มผู้ลี้ภัยในประเทศยูกันดาประกอบเครื่อง Playstation 2 เปิดร้านให้เช่าเล่นเกมกลางค่ายผู้อพยพ

สู้ชีวิตด้วย Playstation 2

เมื่อมีชีวิตอย่าคิดท้อถอย! Mohammed Osman Ali ผู้ลี้ภัยในประเทศยูกันดาเปิดร้านให้เช่าเล่นเกม Playstation 2 ด้วยตนเอง 

Mohammed  ให้สัมภาษณ์ว่าเค้าเริ่มต้นจากการออกตามหาชิ้นส่วนของเครื่องและแผ่นเกมรวมไปจนถึงฝึกเรียนรู้การทำงานและประกอบเครื่องเกม Playstation 2 ด้วยตนเองเพื่อที่เขาจะสามารถดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องเกมของตนได้ ก่อนจะเปิดร้านให้เช่าเล่นเกมของตนเองขึ้นมากลางค่ายผู้ลี้ภัย 

ถึงจะเรียกว่าเป็นร้าน แต่ทั้งร้านของ Mohammed  ก็มีเครื่องเกม PS2 เพียงเครื่องเดียวซึ่งมีสภาพผ่านการซ่อมแซมและ “โมดิฟาย” อย่างหนักจนแทบไม่เหลือซากเดิมและทั้งร้านก็มีเกมให้เล่นเพียงเกมเดียวซึ่งก็คือเกม “FIFA” 

Mohammed บอกว่า Playstation 2 เครื่องนี้นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้หลักของเขาแล้ว (เขาเก็บเงินค่าเล่น 20 cent หรือประมาณ 6 บาทต่อ 10 นาที) มันยังทำให้เขามีอะไรทำและไม่เป็นบ้าไปเสียก่อนกับการใช้ชีวิตอันยากลำบากภายในค่ายผู้อพยพ 

 

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top