สหรัฐฯ ประกาศห้ามขนส่งแบตเตอรี่ Lithium-ion ในไฟลท์บินโดยสาร

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมของประเทศสหรัฐฯ และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration) ได้ประกาศข้อบังคับใหม่ เพื่อปกป้องผู้โดยสารจากอันตรายของแบตเตอรี่ Lithium-ion

ข้อบังคับใหม่นี้ห้ามการบรรทุกแบตเตอรี่ Lithium-ion ภายในบริเวณจัดเก็บสัมภาระในเครื่องบินโดยสารทุกลำ และสำหรับเครื่องบินประเภทขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ แบตเตอรี่ Lithium-ion แต่ละก้อนต้องจัดเก็บพลังงานไว้ไม่เกิน 30% ก่อนการขนส่ง

ข้อบังคับดังกล่าวไม่ผูกพันถึงผู้โดยสารทั่วไป ผู้โดยสารสามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ห้องโดยสารได้ตามปกติในลักษณะ Carry-on

อย่างไรก็ตาม กฎใหม่นี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่สั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต และสินค้าเหล่านั้นต้องถูกนำเข้ามา หรือต้องขนย้ายจากต่างประเทศ

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close