สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสออกมาขอให้เหล่าสาวกอธิษฐานให้เหล่า A.I. และจักรกล รับใช้มนุษยชาติเสมอ

สันติสุขและความสงบจะเข้าถึงจิตใจหุ่นยนต์และจักรกลได้หรือไม่ ไม่มีใครทราบได้

และนี่คือโอกาสที่เราอาจจะได้ลองดู เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ออกมาขอให้เหล่าสาวกอธิษฐานให้เหล่า A.I. และจักรกล คอยรับใช้มนุษยชาติอยู่เสมอ

ข้อความดังกล่าวไม่ใช่เรื่องตลกล้อเล่น แต่เป็นหนึ่งในความตั้งใจในการอธิษฐานทุกเดือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสหรือ “โป๊ป” ที่จะมีหัวข้อในการอธิษฐานกันเป็นประจำทุกเดือน อย่างเดือนสิงหาคมก็จะอธิษฐานเกี่ยวกับการเดินเรือ และในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นเรื่องของ A.I. และหุ่นยนต์

ในข้อความคำอธิษฐาน พระสันตะปาปากล่าวว่า A.I. คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เรากำลังประสบกันอยู่ หุ่นยนต์นั้นมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และจะเป็นเช่นนั้นแน่นอนหากมันได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง

อันที่จริงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ความก้าวหน้าที่แท้จริง ความก้าวหน้าในอนาคต ควรมุ่งเน้นไปที่การเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

แม้ว่า A.I. จะเข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น แต่บ่อยครั้งที่ความผิดพลาดของมันก็ไปเพิ่มความแตกแยกในสังคม เช่นการจดจำใบหน้าที่ผิดพลาดนำไปสู่การจับกุมผิดคน และระบบอัลกอริทึมที่จำลองความไม่เท่าเทียมกันระหว่างนักเรียน

บางทีการสวดภาวนา อาจเป็นอีกวิธีที่ทำให้เหล่า A.I. และจักรกลรับใช้มนุษยชาติได้ดี เพราะอย่างไรก็ตาม คนที่ควบคุมและสร้างมันก็คือมนุษย์นั่นเอง

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง