BY Nuttawut Apiratwarakul
16 Sep 14 1:35 pm

วีดีโอโชว์การเล่นจาก Watch Dogs: Bad Blood

6 Views

ลองมาชมวีดีโอแสดงการเล่น DLC ตัวใหม่ล่าสุดของ Watch Dogs ในชื่อ Bad Blood ที่พาผู้เล่นไปรับบทของ T-Bone กัน 
bad blood

1410813116-watch-dogs-bad-blood-1 1410813116-watch-dogs-bad-blood-3 1410813118-watch-dogs-bad-blood-2

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top