BY KKMTC
14 Jan 22 12:26 pm

ลือ ! Persona 4 Golden เตรียมลง Switch กับ PS4 ในปีนี้ Persona 6 ยังคงเป็นเกม Exclusive สำหรับ PS5

3 Views

NateTheHate นักปล่อยข่าวลือ ได้รับรายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวแห่งหนึ่ง อ้างว่า Persona 4 Golden จะเตรียมลงบนระบบ Nintendo Switch กับ PS4 ภายในปีนี้ หลังจากตัวเกมประสบความสำเร็จจากการวางจำหน่ายใน PC เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ NateTheHate อ้างว่าเกม Persona 6 ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา จะเป็นเกม Exclusive ที่วางจำหน่ายเฉพาะในเกมคอนโซล PlayStation 5 เท่านั้น

Persona ทุกภาค (ไม่นับภาค Spin-Off อย่าง Strikers) ล้วนเป็นเกมที่วางจำหน่าย Exclusive สำหรับ PlayStation และก่อนหน้านี้ Sony เคยกล่าวแล้วว่าเกมตระกูล Persona มีความสำคัญต่อ PS เป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นักที่เกม Persona ภาคต่อไปจะยังคงเป็นเกม Exclusive ของ PS

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลยังขาดความชัดเจนหลายส่วน จึงไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่า Persona 4 Golden จะลง Switch กับ PS4 ในปีนี้ และ Persona 6 ยังคงเป็นเกม Exclusive สำหรับ PS5 จริงหรือไม่ จนถึงตอนนั้น ถ้าหากมีข่าวสารอัปเดตที่น่าสนใจ ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานกันต่อไป

ที่มา: GamingBolt

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top