BY StolenHeart
4 Sep 18 11:26 pm

รองประธาน Xbox สวนกลับ Sony ประเด็น Cross-Play ว่าไม่รับฟังเสียงของเหล่าเกมเมอร์

2Views

หลังจากที่ทาง CEO ของ Sony ออกมาพูดถึงเรื่องที่พวกเขาไม่สนับสนุนระบบการเล่นแบบเล่นข้ามเครื่องหรือ Cross-Play ว่าที่พวกเขาไม่เชื่อมต่อกับระบบอื่นเพราะเชื่อว่าระบบของพวกเขานั้นดีที่สุด ซึ่งก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มผู้เล่นอย่างมากทีเดียว และความเห็นของค่ายคู่แข่งอย่าง Xbox ก็ออกมาย้ำว่า ทาง Sony ไม่ใส่ใจฟังความเห็นของผู้เล่นเลย

Mike Ybarra รองประธานของ Xbox ได้ออกมาโต้ตอบข้อความจาก CEO ของ Sony ไว้ทาง Twitter ของเขาว่าทาง Sony ยังคงไม่สนใจฟังเสียงของเกมเมอร์เหมือนเดิม และยังเน้นย้ำในเรื่องนี้อีกว่า ถ้าหากเหล่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่อยากที่จะเล่นเกมด้วยกันในบนระบบที่ต่างกัน และถ้าหากไม่สนใจแล้ว ก็เท่ากับพวกเขาจะถูกทึ้งไว้เบื้องหลัง

“เราพัฒนาทั้ง Windows และเครื่องคอนโซล กลุ่มคนเล่นเกมกลุ่มใหญ่ที่ต้องการจะเล่นเกมด้วยกันนั้นคือความหลากหลายอย่างหนึ่ง ถ้าคุณจะแค่ให้บริการกับคนเพียงส่วนหนึ่ง ก็เท่ากับว่าคุณจะถูกทึ้งไว้เบื้องหลังแบบห่างไกลกว่าที่เป็นมาก”

เรียกว่าเป็นการออกมาโต้ตอบสิ่งที่ทางประธานของ Sony เคยพูดไว้อย่างตรงตัวทีเดียว ว่าการกระทำของ Sony คือการไม่แยแสสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ต้องการ ก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้ทาง Sony จะมีการดำเนินการแบบไหน และ Microsoft จะโต้ตอบในประเด็นนี้ว่าอย่างไรอีกครับ

Putinart Wongprajan

เค้ก - Content Writer

Back to top