BY Aisoon Srikum
14 Jul 20 5:05 pm

มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ใช้ Minecraft เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ ให้รู้จักกับโรคเบาหวาน

21 Views

เกมที่มาไกลเกินกว่าคำว่าเกมอย่าง Minecraft ตอนนี้ กำลังถูกนำไปต่อยอดเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกครั้ง และคราวนี้ถูกนำไปใช้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

มหาวิทยาลัย UWE Bristol หรือมหาวิทยาลัยเวสท์ออฟอิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ กำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศเพื่อใช้เกม Minecraft ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนโรคเบาหวานให้กับเด็ก ๆ

โดยรูปแบบการทำงานคือสร้างแบบจำลองขึ้นมาภายในเกม โดยเป็นแบบจำลองกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์เมื่อเป็นโรคเบาหวาน และคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเกม Minecraft ก็สามารถเข้าถึงสื่อนี้ได้ เพราะมีการทำเป็น Slide Show เยผแพร่แบบสาธารณะ

ผู้นำในการเริ่มต้นโครงการนี้อย่าง Dr.Laura Hobbs และ Sophie Bently เผยว่า พวกเขารู้ว่าเด็ก ๆ ชื่นชอบและรัก Minecraft เราสามารถใช้มันเพิ่มความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พวกเขาได้เพื่อดึงดูดความสนใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Minecraft ถูกนำมาใช้เป็นสื่อที่มีประโยชน์ เพราะในช่วง COVID-19 มันก็ถูกใช้งานเป็นสื่อเตือนใจ และสอนเด็ก ๆ ให้ป้องกันตัว รวมไปถึงนำไปใช้สร้างเป็นสถานที่สังสรรค์ของผู้คนที่ออกจากบ้านมาเจอกันไม่ได้อีกด้วย

และ Minecraft ยังคงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เกมที่เป็นมากกว่าเกมนั้น คือสิ่งที่พวกเขาทำได้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

Aisoon Srikum

Back to top