BY Aisoon Srikum
24 May 23 11:57 am

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” นำวัฒนธรรมสู่โลกเสมือน ยกระดับหมอลำอีสานสู่โลกดิจิทัล

1,345Views

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวนวัตกรรมดิจิทัลด้วยการนำเอาวัฒนธรรมเข้าสู่โลกเสมือนอย่าง หมอลำเมตาเวิร์ส

หมอลำเมตาเวิร์ส (Molam Metaverse) เป็นโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักพัฒนา Metaverse จาก Khon Kaen InfiniteLand โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล โดยใช้กลไกและแนวคิดของ Metaverse และสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Cultural Map (แผนที่วัฒนธรรม) ได้ด้วย

หมอลำเมตาเวิร์ส จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ส่งเสริมการประกอบการในช่องทางดิจิทัล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจหมอลำ ศิลปินหมอลำ และผู้ประกอบกบารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนาคตจะมีการต่อยอดไปยังกิจกรรมและช่องทางอื่น ๆ หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาส่งเสริม

ภายในหมอลำเมตาเวิร์ส ประกอบไปด้วยโซนเปิดโลกหมอลำ ให้ได้เห็นภาพและบรรยากาศหน้าเวทีหมอลำ, มีพื้นที่แสดงนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับหมอลำ เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับหมอลำด้วย

หากใครสนใจท่องไปในโลกหมอลำเมตาเวิร์ส ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ผ่านเว็บเบราเซอร์ หมอลำ เมตาเวิร์ส

SHARE

Aisoon Srikum

Back to top