BY Nuttawut Apiratwarakul
19 Sep 13 8:01 pm

ภาพและ Trailer ใหม่จาก Dark Souls 2

2 Views

ฉลองวันวางจำหน่ายด้วยภาพและวีดีโอใหม่จาก Dark Souls 2 ที่ยังคงความโหดไว้เช่นเดิม 

http://www.youtube.com/watch?v=HBuiec2AFXA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top