ภาพวาดสร้างสรรค์ด้วย AI เปิดประมูลใน London


การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ AI สามารถแสดงศักยภาพการทำงานออกมาได้สูงสุด และล่าสุด AI สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ จนถึงขั้นเข้าประมูลในเมือง London ได้

จากรายงานของ BBC ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมนักพัฒนาสัญชาติฝรั่งเศสนามว่า Obvious ซึ่งทีมพัฒนาดังกล่าวมีพื้นหลังความรู้ทางศิลปะอยู่แล้ว เพราะเหตุนี้ AI ตัวดังกล่าวจึงสามารถสร้างผลงานศิลปะได้เทียบเท่ามนุษย์

BBC รายงานว่างานศิลปะนี้เป็นงานศิลปะชิ้นแรกที่สร้างสรรค์ด้วย AI และได้รับเกียรติเป็นสินค้าถูกประมูลในกรุง London

Hugo Caselles-Dupre หนึ่งในนักพัฒนาของ Obvious กล่าวว่า “อาหารที่ดีเกิดจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ถ้าเราป้อนข้อมูลที่เหมาะสมเข้าสู่ Algorithm ที่เราสร้างไว้ ผลงานจาก AI ก็จะออกมาดีอย่างแน่นอน”

ล่าสุด ผลงานชิ้นดังกล่าวของ AI ถูกประมูลไปในราคา $432,500 หรือกว่า 14 ล้านบาท