การศึกษาเผย ผู้ชายเกมเติมมาก แต่ผู้หญิงเปย์เกมมากกว่า

ผู้ชายเติมเยอะ แต่ผู้หญิงเปย์หนักกว่า การศึกษาใหม่ล่าสุดเผย ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับเกมที่ชอบมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายจะซื้อสินค้าที่อยู่ในเกมโดยตรง รวมถึงทั้งสองเพศยังจ่ายเงินเพื่อทีม Esports ที่ชื่นชอบมากพอ ๆ กัน

การศึกษาครั้งนี้ได้การเปิดเผยจาก Newzoo ในหัวข้อ Video games and Esports market ในโซนยุโรป โดยเป็นรายงานที่ร่วมมือกับ PayPal จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างว่า 10,175 คนทั่วยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ ได้เผยข้อสรุปที่น่าสนใจว่า ผู้ชมการแข่งขันเกมเริ่มเป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งผิดกับความเชื่อเดิม ๆ ที่ว่า ผู้ชมการแข่งเกมนั้นมักจะเป็นเด็กอายุน้อยเท่านั้น

โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 33% ที่มีอายุ 18 – 20 ปีระบุว่า ได้ชมการแข่ง Epsorts เป็นครั้งคราว ในขณะที่คนอายุ 21-25 ระบุว่าได้ชมการแข่งขันบ่อยพอสมควร

นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้เป็นผู้หญิง และพวกเธอกว่า 60% เกี่ยวข้องกับ Esports ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (อย่างน้อยสุดคือเป็นผู้ชม) แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเริ่มให้ความสนใจการแข่งเกมมากขึ้นแล้วในตอนนี้

ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้หญิงกับวงการ Esports ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ผู้ชายมีโอกาสที่จะเป็นผู้ติดตาม Esports อย่างคลั่งไคล้มากกว่าผู้หญิง (38% เทียบกับ 27%) แต่ในทางกลับกัน ผู้หญิงกลับจ่ายเงินกับวงการนี้มากกว่าผู้ชายเล็กน้อย ที่ 48% และ 46% ตามลำดับ โดยเป็นการจ่ายให้กับทีมที่ชอบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นการซื้อสินค้าของทีมเป็นต้น

และที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะชื้นชอบการจ่ายเงินให้กับสินค้า Esports ที่จับต้องได้มากกว่า ในขณะที่ผู้ชายจะชอบจ่ายเงินซื้อสินค้าที่อยู่ในเกมโดยตรง ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ Esports และเมื่อรวมกันแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายกว่า 58% ที่ชื่นชอบ Esports มักเคยซื้อสินค้าเกี่ยวกับทีมหรือเกมที่ชอบ ในขณะที่ 37% ของคนที่ดู Esports เป็นครั้งคราวก็เคยซื้อสินค้าเหล่านี้เช่นกัน

ในข้อมูลปิดท้ายยังระบุด้วยว่า กว่า 45% ของเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นการจ่ายไป “เพื่อคนอื่น” โดย 19% เป็นการซื้อให้คู่หู (ในที่นี้หมายถึงคนรักก็ได้), 10% ซื้อให้เด็ก ๆ ในครอบครัว, 10% เป็นการซื้อให้เพื่อน, และ 6% เป็นการซื้อให้คนอื่น ๆ เช่นพ่อแม่ เป็นต้น

จากการสรุปของ Newzoo ระบุอีกว่า จำนวนผู้ชม Esports ของยุโรปตอนนี้มีกว่า 92 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 7.4% และมูลค่าตลาด Esports ของโลกน่าจะสูงถึง 973.9 ล้านเหรียญฯ ในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะเติบโตถึง 1.6 พันล้านเหรียญฯ ภายในปี 2023

นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Esports กำลังจะเติบโตกลายเป็นธุรกิจบันเทิงขนาดใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

close