BY Settasilp Poonbumphen
12 Sep 14 12:48 pm

ผลการสำรวจชี้ 1 ใน 5 ของคนเล่นเกมคือเหล่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์

2 Views

ผลสำรวจจากการวิจัยกลุ่มตลาดและผู้บริโภคเปิดเผยข้อมูล 1 ใน 5 ของมวลมหาประชาเกมเมอร์ทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทที่เล่นหนักระดับ “Heavy Core”

hardcore-gamer

หากคุณใช้เวลาในการเล่นเกม FPS หรือเกมวางแผนมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเกมเมอร์ประเภท “Heavy Core” โดยการจัดหมวดหมู่นี้เกิดขึ้นโดยการวิจัยกลุ่มตลาดและผู้บริโภคของ NPD จากสหรัฐอเมริกา

โดยจากผลการสำรวจ “ความเข้าใจในวงการเกม PC: ปี 2014” นี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เล่นเกมออกเป็นสามประเภทคือ 1. Heavy Core 2. Light Core 3. Casual โดยหากคุณเล่นเกมประเภท เกมแอ็คชั่นผจญภัย , เกมต่อสู้ , เกมจำลองการบิน, เกมมัลติเพลย์เยอร์ , เกมขับรถ , เกมขับรถ, เกมแนวสวมบทบาท, เกมเดินหน้ายิงและเกมกีฬาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะถูกจัดว่าเป็นเกมเมอร์ประเภท Heavy Core หรือ Light Core

โดย Light Core นั้นจะเป็นกลุ่มที่เล่นเกมประเภทข้างต้นแต่ใช้เวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่กลุ่ม Casual นั้นจะเป็นกลุ่มที่เล่นเกมแนวนอกเหนือจากด้านบนซึ่งน่าจะเป็นกลุ่ม Mobile Gaming เสียมากกว่า

จากผลสำรวจพบว่าจำนวน 56% ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Casual  24% จัดอยู่ในกลุ่ม Light Core โดยจะเหลือเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่เป็นกลุ่ม Heavy Core แต่ถึงแม้ว่ากลุ่ม Heavy Core จะมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีการซื้อเกมสูงกว่ากลุ่ม Casual ถึง 2 เท่าด้วยกันโดยข้อมูลยังได้บอกอีกว่ากลุ่มผู้เล่นเกมนั้นจะเป็นผู้ชายถึง 51% และผู้หญิง 49% โดย Heavy Core นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ชายเสียมากกว่า ส่วนผู้หญิงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Casual 

ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถสรุปเป็นผลข้อมูลทั้งหมดได้นะครับเพราะเป็นการสุ่มสำรวจจากทั้งหมด 6,225 คนในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างช่วง 2 – 16 มิถุนายนเท่านั้นครับ เอาเป็นว่ารับฟังไว้ในฐานะอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็พอครับผม

SHARE

Settasilp Poonbumphen

ยีน - Founder / Project Manager

Back to top