นักวิทยาศาสตร์ ม. Harvard คาดว่าดาวเคราะห์น้อยที่เพิ่งถูกค้นพบอาจเป็นยานต่างดาว


นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยรูปร่างแปลกประหลาดเมื่อปีที่ผ่านมา และพวกเขาได้ตั้งชื่อให้มันว่า Oumuamua

ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีลักษณะเป็นแท่งยาว ขนาดใหญ่เท่าตึกระฟ้า และมันเดินทางมาจากกาแล็กซี่อื่น นักวิทยาศาสตร์บางคนสันนิษฐานว่าดาวเคราะห์น้อยแท่งนี้อาจเป็น ยานของมนุษย์ต่างดาวจากอารยธรรมอื่น ที่ถูกส่งมาเพื่อสำรวจความเป็นอยู่บนดาวเคราะห์โลก

ข้อสินนิษฐานดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเขียนโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัย Harvard Smithsonian Centre of Astrophysics โดยจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ The Astrophysical Journal Letter ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีนี้

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย Oumuamua คือ มันมีรูปร่างที่พิลึก ซึ่งนักดาราศาสตร์ไม่เคยพบเห็นดาวเคราะห์น้อยลักษะนี้มาก่อน และการเคลื่อนที่ของมันแตกต่างจากดาวเคราะห์น้อยปกติโดยสิ้นเชิง

รายงานวิจัยชิ้นใหม่นี้พยายามอธิบายว่าทำไมดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถึงเคลื่อนที่ในลักษณะแปลก ๆ ซึ่งสาเหตุแรกที่คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ คือ แรงกดดันที่แผ่ออกมาจากรังสีของดวงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม เนื้อความในงานวิจัยก็เผยทฤษฎีที่หักล้างสาเหตุข้างต้นได้ เพราะรังสีไม่สามารถเพิ่มความเร่งให้วัตถุในอวกาศได้

อีกสาเหตุหนึ่ง ตามที่ได้เกริ่นไป คือ ดาวเคราะห์น้อย Oumuamua เป็นยานหรือชิ้นส่วนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่บินผ่านเข้ามาในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก

ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวได้แล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งจรวดเคมีหรือส่องกล้องโทรทรรศน์ สิ่งที่นักดาราศาสตร์ทำได้ในตอนนี้คือสังเกตและติดตามดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ และรอต่อไปอย่างมีความหวัง