นักวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถดันความเร็วอินเตอร์เน็ตเพิ่มได้อีก 100 เท่า


ทีมนักวิจัยของสถาบัน The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ได้พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็ก (ระดับนาโน) ซึ่งสามารถเร่งความเร็วอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอีก 100 เท่า

สถาบัน RMIT ค้นพบว่าการบิดตัวของแสง (Twisting Light) สามารถเพิ่มอัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายได้อย่างมหาศาล

ทุกวันนี้ เราใช้ Fibre Optic Cables ในการนำแสงเพื่อส่งข้อมูลจากที่หนึ่งเข้าสู่เครือข่ายบรอดแบรนด์ ถึงแม้ว่าเทคนิคสามารถรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายได้เร็ว แต่มันก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เพราะ Fibre Optic Cables ยังไม่สามารถถ่ายผ่านแสงได้เต็มศักยภาพนัก นักวิจัยและนักพัฒกำลังพยายามทำลายขีดจำกัดตรงนี้เพื่อให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเท่าความเร็วของแสงที่แท้จริง

John Davidson จากสำนักข่าว Australian Financial Review อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ว่า สีแต่ละสีของแสงทำหน้าที่ขนถ่ายข้อมูลแต่ละชุด ดังนั้น Fibre Optic Cables ที่สามารถแยกสเปรกตรัมของแสงได้ทั้งสีแดง เขียว และน้ำเงิน (RGB) ได้จึงสามารถเร่งความเร็วของ Bandwidth ได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ซึ่งมากกว่า Fibre Optic Cables ที่สามารถแยกสีได้เพียงสีเดียว มากไปกว่านั้น คลื่นแสงยังมีผลต่อการเพิ่มความเร็วของ Bandwidth

Dr. Haoran Ren หนึ่งในนักวิจัยของเทคโนโลยีใหม่นี้ กล่าวว่าพวกเขาได้สร้าง Orbital Angular Momentum Nano-Electronic Detector (OAM) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแยกสเปรกตรัมของแสงได้อย่างต่อเนื่องด้วยควอนตัมเชิงมุม นอกจากนี้แล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีขนาดเล็กในระดับนาโนอีกด้วย

ศาสตราจารย์ Min Gu อีกหนึ่งนักวิจัยของทีม เสริมว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้เทคโนโลยีเครือข่ายพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้มีขนาดที่เล็ก และราคาถูก แต่ศักยภาพของมันกลับสูงที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีเครือข่ายเคยมีมา ศาสตราจารย์ Min Gu กล่าวเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์นี้จะสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Fibre ได้ภายใน 2 ปี ส่งผลให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า