Donald Trump ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาต่อว่าอุตสาหกรรมเกมว่า เป็นต้นเหตุของ “การยิงกันในโรงเรียน”

            นักจิตวิทยา ศาสตราจารย์ Patrick Markey  จากมหาวิทยาลัย Villanova ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้อ้างอิงงานวิจัยของปี 2014 เรื่อง Violent Video Games and Real-World Violence: Rhetoric Versus Data   ” จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในรายงานนั้นไม่พบหลักฐานเพียงพอในการที่จะพิสูจน์ว่า เกมไปสาเหตุของความรุนแรงหลายๆอย่าง โดยในรายงานนั้นได้กล่าว “ผลจากการเก็บข้อมูลจากความรุนแรงในสื่อต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการก่ออาชญากรรม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนระหว่างสื่อและความรุนแรงที่เกิดขึ้น”

            นอกจากนี้แล้วงานวิจัยอีกชิ้นของ ศาสตราจารย์ Patrick Markey ที่ทำร่วมกับนักจิตวิทยา ชื่อ Chris Ferguson ในเรื่อง “Moral Combat: Why the War on Violent Video Games Is Wrong ” ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะเกมส์นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันไปเอง โดยได้อธิบายว่า “จากการถกเถียงกันของนักวิชาการหลายฝ่าย ได้พิสูจน์แล้วว่าต่อ อัตราการขายของเกมที่มีความรุนแรงจะขายได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับความรุนแรงในชีวิตจริงมากนัก”

งานวิจัยทั้งสองน่าจะเพียงพอที่จะบอกให้ท่านประธานาธิบดีว่า “เกมไม่ใช่ปัญหาของการยิงกันในโรงเรียนและความรุนแรงในสังคม” เกมเมอร์อย่างเราก็หวังจะหวังว่าจะได้รับคำขอโทษจากท่านสักครั้งหนึ่ง

 

BOM

บ๋อม – Content Writer

บทความที่เกี่ยวข้อง