BY KKMTC
28 Feb 24 2:27 pm

ทีมงานยืนยัน Coral Island เตรียมรองรับภาษาไทยอย่างเป็นทางการในอนาคต

167 Views

ทีมพัฒนา Stair Way Games ประกาศผ่าน Blog ส่วนตัว ยืนยันว่าเกม Coral Island เตรียมรองรับภาษาไทยอย่างเป็นทางการในอนาคต

ในส่วนของ Localization Update ทีมงานบอกว่าหนึ่งในวิสัยทัศน์สำคัญของ Coral Island คือต้องเป็นเกมที่เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ เกมดังกล่าวยังไม่รองรับหลายภาษา เนื่องจากการแปลใช้ต้นทุนสูงมาก ทำให้ก่อนเริ่มลงมือ Localization ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

ภาพจาก Blog ของทีมงาน Stair Way Games

หลังจากได้ประเมินแผนงานอีกครั้ง ทีมงานวางแผน Roadmap ล่วงหน้าว่าภาษาต่อไปที่จะรองรับเกม Coral Island คือภาษาไทย โดยทีมจะเริ่มทำงานแปลไทยในเดือนนี้ และจะแปลภาษาอื่นต่อไปในอนาคต

Stair Way Games ยังไม่เผยกำหนดการอัปเดตเพิ่มภาษาไทยในเกม Coral Island แต่อย่างน้อย ข่าวนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าชาวไทยจะได้เล่นเกมอย่างสนุกสนาน โดยไม่ต้องกำแพงภาษาในอนาคตอย่างแน่นอน

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top