BY KKMTC
9 May 22 2:37 pm

จีนออกกฎเหล็ก ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จ่ายเงินให้สตรีมเมอร์ และห้ามรับชมสตรีมเมอร์หลังเวลา 4 ทุ่ม

2

รัฐบาลจีนยังคงออกกฎเหล็กที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

สื่อข่าว Reuters รายงานว่าเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติ (NRTA) หรือหน่วยงานควบคุมสื่อบันเทิงโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ออกกฎใหม่เป็นการห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จ่ายเงินให้สตรีมเมอร์

ทาง NRTA บอกว่าการบังคับใช้กฎนี้ มีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มอบ “ทิป” แก่สตรีมเมอร์ (ทิปในจีน หมายถึงการโดเนทเงินเล็กน้อยระหว่างรับชมไลฟ์ เพื่อแลกเปลี่ยนให้ครีเอเตอร์พูดประโยค หรือเรียกชื่อผู้ใช้เพื่อรับทราบว่าได้รับเงินแล้ว) หรือกลายเป็นสตรีมเมอร์ด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

นอกจากนี้ จีนออกกฎล็อกไม่ให้ผู้ใช้ที่เป็นบัญชีเด็ก ให้รับชมรายการสตรีมมอร์หลังเวลา 4 ทุ่มโดยเด็ดขาด โดยแพลตฟอร์มวิดีโอในจีน เช่น Bilibili, Huya and Douyu และ Douyin ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล พร้อมรัฐบาลกล่าวขอความร่วมมือแก่คนทำคอนเทนต์ว่า ต้องดูแลจัดการเนื้อหาตัวเองให้มากขึ้น

China

ก่อนหน้านี้ จีนได้ใช้กฎบังคับ ไม่ให้ไลฟ์สตรีมเกมที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายข้อจำกัดไม่ให้เด็กเยาวชนเข้าถึงเกม และแพลตฟอร์มโซเชียลมากจนเกินไป จนเกิดการมอมเมาสื่อออนไลน์

ที่มา: Kotaku

2

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top