BY Zreast
15 Aug 23 10:46 pm

งาน gamescom Opening Night Live ปีนี้ จะไม่มีเกมใหม่มาเปิดตัวมากนัก

66

Geoff Keighley พิธีกรของงาน gamescom Opening Night Live 2023 เปิดเผยกับเว็บไซต์ VGC ว่าตัวงานรอบนี้จะไม่เน้นเปิดตัวเกมใหม่ ๆ มากนัก

โดยภายในงาน จะเน้นไปที่การปล่อยตัวอย่าง, ความคืบหน้าของเกมใหญ่ ๆ ที่กำลังจะวางขายภายใน 12 เดือนข้างหน้า เช่น Alan Wake 2 และ Black Myth Wukong ตามที่เคยประกาศไป ซึ่งแม้ว่าเราจะยังไม่ทราบระยะเวลาของ Opening Night Live ปีนี้ แต่สำหรับปีก่อน ตัวงานนั้นยิงยาวถึง 2 ชั่วโมง และมีเกมมาเผยโฉมมากกว่า 35 เกมเลยทีเดียว

งาน gamescom 2023 จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 – 27 สิงหาคมนี้ โดยสำหรับพิธี Opening Night Live จะจัดขึ้นในวันแรก (23 สิงหาคม) 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อเปิดตัวเกมต่าง ๆ รวมถึงจะมีการปล่อยของแบบชุดใหญ่จากทาง Xbox ด้วยเช่นกัน

66

Satthathan Chanchartree

ฟ่าง - Content Writer

Back to top