กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องการสร้างอาวุธดาวเทียม เพื่อทำลายขีปนาวุธของข้าศึก


เรื่องของการพัฒนาอาวุธเลเซอร์เพื่อนำไปใช้ในทางทหารนั้นยังคงมีความพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเอง ซึ่งก็ยังคงมีการผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันในวิดีโอเกม และมีการผลักดันโดยตรงจากทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเองเสียด้วย

รายงานจากเว็บไซต์ Futurism ได้ระบุว่า ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีความต้องการที่จะทดสอบอาวุธดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่เทียบเคียงกับฐานทัพบนอวกาศภายในปี 2023 โดยมีการทำเรื่องเบิกงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 304 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใช้ยิงลงมาจากนอกชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลก

โดยข้อมูลของระบบป้องกันขีปนาวุธได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเอกสารของกระทรวงกลาโหมได้ระบุว่า ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ป้องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธหรือมิสไซส์ของข้าศึก โดยใช้ยิงเพื่อหยุดการทำงานก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศในวงกว้าง และอาจรวมไปถึงใช้ในการปราบปรามข้าศึกในพื้นที่บนโลกได้อีกด้วย

ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมนั้นได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า พวกเขาได้ออกแบบระบบป้องกันนี้มาร่วมปีกว่าแล้ว และคาดว่าเมื่องบประมาณมีการอนุมัติก็จะสามารถดำเนินการและเริ่มทดสอบได้ในปี 2023 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ประมาณสามห้องประชุมติดกัน และถ้าหากทำได้จริง สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างฐานทัพต่อต้านข้าศึกบนอวกาศได้สำเร็จเป็นชาติแรกอีกด้วยครับ