PUBG Guide: เส้นทางสู่แชมป์


หลายต่อหลายครั้งที่ได้นำเสนอวิธีการจะเป็นแชมป์ไปแล้ว แม้จะมีวิธีที่ดีที่สุดแต่การจะเป็นแชมป์ในเกม PUBG ก็ยังห่างไกลหากคุณไม่เข้าใจในเส้นทางสำหรับแชมป์การฝึกฝนที่ถูกต้อง DBLTAP ได้นำเสนอเส้นทางการฝึกฝนสำหรับคนที่อยากจะเป็นแชมป์

5.ฝึกการเล็ง

เป็นเรื่องแรกที่ควรจะนึกถึง ไม่ว่าคุณจะมีเทคนิคหลายร้อยประการ หากคุณขาดการฝึกซ้อมในการเล็ง ต่อให้มีเทคนิคมากมายคุณก็ไม่สามารถที่จะยิงโดนศัตรู เพราะฉะนั้นฝึกเล็งทั้งเป้าที่หยุดนิ่งและเคลื่อนไหว

4.ฝึกกระโดดร่ม

แน่นอนว่าเทคนิคโดดให้ถึงก่อนคุณก็เคยรู้วิธีไปแล้ว คราวนี้ก็คือการฝึก ต้องฝึกใช้เป็นประจำนอกจากจะต้องถึงก่อนแล้วคุณยังต้องลงให้ตรงเป้าหมายอีกด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยทักษะการฝึกเป็นประจำ

3.ฝึกการหาตำแหน่ง

เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดทีคุณจะต้องวิเคราะห์วง สังเกตสภาพแวดล้อมรอบข้างเพื่อที่จะวางตำแหน่งของตัวเองหรือทีมให้เหมาะสม การเดินที่ถูกต้อง แม้คุณจะเรียนรู้เทคนิค การเข้าปะทะศัตรู ไปแล้วแต่พื้นฐานการหาตำแหน่งกลับจะมีความสำคัญมากกว่า

2.ฝึกการวิ่ง

จำเป็นที่สุดก็คือการวิ่ง คุณต้องรู้คุณจะวิ่งไปที่ไหน ต้องคำนวณทุกอย่างก่อนที่คุณจะก้าวเท้าออกจากที่กำบัง แน่นอนว่าบางครั้งการวิ่งในที่โล่งก็มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นวิเคราะห์การวิ่งก่อน ฝึกวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ กับการหาตำแหน่ง

1.ฝึกใจให้เย็น

ไม่ว่าคุณจะฝึกเทคนิคหรือพื้นฐานสิ่งใดมาก็ตาม เส้นทางของแชมป์กลับวัดกันแค่ความใจเย็น การคุมสติและสถานการณ์ในบางครั้งต้องใช้ความใจเย็น ใช้จิตวิทยาในการสู้กับศัตรู หลายครั้งที่มีผู้เล่นใจร้อนทำให้ตายไปในที่สุด ดังนั้นการฝึกคุมอารมณ์จึงสำคัญ

เส้นทางสำหรับแชมป์ไม่ได้มาง่าย ๆ การฝึกฝนทักษะเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยคุณได้ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคต่าง ๆ อีกมากมายที่เราได้นำเสนอไปแล้ว จะช่วยให้คุณเล่น PUBG ได้ดีขึ้น