Let’s Talk : 2018 กับการเติบโตของ GamingDose


1 ปีผ่านไป GamingDose ของเราเปลี่ยนแปลงพัฒนา พบเจอกับอะไรกันบ้างไปฟังกัน