BY KKMTC
4 Apr 23 6:14 pm

รวมสูตร GTA IV สูตรเงิน เพิ่มเลือด และสูตรอื่น ๆ ที่ช่วยให้การเล่นง่ายขึ้น

13,012 Views

Grand Theft Auto IV เป็นเกมที่หลายคนแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าคือหนึ่งในเกม GTA ที่เล่นยากที่สุด เนื่องจากตัวเกมปรับแนวทางใหม่ให้เน้นความสมจริงทั้งด้านการยิงปืน และการขับรถ จึงไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ผู้เล่นบางคนจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายระหว่างการเล่นเกมนี้

ด้วยเหตุผลนี้ จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้สูตรเกม GTA IV มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เล่นหลายคน เพราะมันช่วยให้การเล่นเกมง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วเกมนี้มีสูตรโกงอะไรน่าใช้บ้าง เรารวบรวมมาให้แล้วในบทความนี้

วิธีใช้สูตร GTA IV

ผู้เล่นสามารถใช้สูตรด้วยการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ในมือถือ และกดยืนยันโทร หากพิมพ์สูตรโกงถูกต้อง หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า “Cheat Activated!” บนหน้าจอมือถือ รวมถึงสูตรโกงจะบันทึกลงในโทรศัพท์ให้ผู้เล่นสามารถกดใช้สูตรได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์สูตรใหม่อีกครั้ง

สูตร GTA IV สามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชันหรือไม่ ?

สูตร GTA IV สามารถใช้ได้ทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็น PC, PlayStation และ Xbox โดยทุกสูตรใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันหมด ยกเว้นสูตรที่มาจาก Episode from Liberty City จะไม่สามารถใช้ในเกมหลักได้

รวมสูตร GTA IV (ใช้ได้ทุก DLC)

GTA IV

สูตรยอดนิยม สูตรใช้บ่อย

 • เพิ่มเลือดและเกราะเต็ม: 362-555-0100
 • เพิ่มเลือด, เกราะ และกระสุนปืนเต็ม: 482-555-0100
 • อาวุธชุดที่ 1: 486-555-0150
 • อาวุธชุดที่ 2: 486-555-0100
 • ลบ Wanted Level หายเกลี้ยง: 267-555-0100
 • เพิ่ม Wanted Level: 267-555-0150

สูตรเปลี่ยนสภาพอากาศ

 • สุ่มปลี่ยนสภาพอากาศ: 468-555-0100

สูตรเรียกรถ

 • เรียก Annihilator: 359-555-0100
 • เรียก Banshee: 265-555-2423
 • เรียก Cognoscenti: 227-555-0142
 • เรียก Comet: 227-555-0175
 • เรียก Buffalo: 227-555-0100
 • เรียก Jetmax: 938-555-0100
 • เรียก NRG-900: 625-555-0100
 • เรียก Sanchez: 625-555-0150
 • เรียก SuperGT: 227-555-0168
 • เรียก Turismo: 227-555-0147

สูตร GTA Episode From Liberty City

GTA Episode from Liberty City

สูตรโกงพิเศษสามารถใช้ได้เฉพาะในภาค DLC ไม่สามารถใช้ในเกมหลักได้

สูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน GTA The Lost and Damned

 • เรียก Burrito: 826-555-0150
 • เรียก Double T: 245-555-0125
 • เรียก Hakuchou: 245-555-0199
 • เรียก Hexer: 245-555-0150
 • เรียก Innovation: 245-555-0100
 • เรียก Slamvan: 826-555-0100

สูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน GTA The Ballad of Gay Tony

 • ยิงปืนสไนปอร์เป็นระเบิด: 486-555-2526
 • ต่อยหมัดเดียวศัตรูล้มทันที: 276-555-2666
 • เรียก Akuma: 625-555-0200
 • เรียก APC: 272-555-8265
 • เรียก Bullet GT: 227-555-9666
 • เรียก Buzzard: 359-555-2899
 • เรียก Floater:  938-555-0150
 • เรียกร่มชูชีพ: 359-555-7272
 • เรียก Vader: 625-555-3273

รวมสูตร GTA เพิ่มเติม อ่านได้ที่…

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top