[Comic] Tetris กับชีวิตหลังจากไป

พ่อลูกตัวต่อสนทนา จางหายแล้วไปไหน?

tetris

หมายเหตุ: ยูโทเปีย(Utopia) หมายถึงดินแดนอุดมคติสมบูรณ์ที่ไม่มีอยู่จริง โดยมีชื่อมาจากงานเขียนของเซอร์ โทมัส มอร์ 

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง