BY SEPTH
25 May 14 3:03 pm

โปรดอยู่ในความสงบ

1 Views

และสยบต่อผู้รักษาการณ์ ว่าด้วยสันติอันเสร็จสรรพที่คุ้นเคยและชินชา

แสงแดดคล้อยคล้ายเคลื่อนผ่านตัวอาคารที่สไตล์เป็นส่วนผสมระหว่างนีโอคลาสสิคก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โซเวียต และยุคหลังโซเวียตร่วมสมัยเราก้าวออกจากรถไฟอย่างช้าๆ เข้าไปสู่ตัวเมือง ก่อนที่จะพบกับกลุ่มรักษาความสงบ ที่พร้อมสยบพลเรือนที่ออกนอกลู่ทาง สังเกตได้จากการกระทำของผู้เล่นภายในเกมที่หากไม่มาอยู่ในจุดที่กำหนด ก็อาจได้ได้บริโภคไม่กระบองเป็นการรับน้องสู่เมือง City 17

สวัสดี

สวัสดี

เหล่านี้คือความทรงจำอันเจือจางเมื่อครั้งที่เกมที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของช่วงเวลาได้ปรากฏออกมาให้นักเล่นได้ตื่นตาตื่นใจ หลังจากที่เกมดังค่าย ID ได้ชิงออกน้ำหน้าไปหลายเดือน แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ Steam ยังอยู่ในยุคตั้งไข่และไม่เป็นที่ยอมรับ และกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็เป็นเวลาเกือบ 10 ปีมาแล้ว

จุดประสงค์ของ Combine ในช่วงมีไว้เพื่อรักษาความสงบตามกฎระเบียบที่ก่อตั้งไว้ กฎระเบียบในแบบกองทัพ ในแบบของ Peacekeeper หรือ Peace officer อันเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบ (peace) แต่การจะบรรลุจุดประสงค์ก็ต้องมาจากการทำให้ฝ่ายตรงข้าม “สยบ” ที่อาจนำไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่าก่อนจะมีสันติภาพต้องมีสงครามก่อนหรือไม่

เครื่องมือรักษาความสงบ จาก Black Ops 2 (2012)

เครื่องมือรักษาความสงบ จาก Black Ops 2 (2012)

นอกจากเป็นชื่ออาวุธปืนใน Call of Duty: Black Ops 2 แล้ว Peacekeeper ยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกหน่วยในนิยาย/ภาพยนตร์ชุด The Hunger Games (2012-2014) อันมีชื่อย้อนแย้งกับการกระทำในตัวเรื่องอย่างชัดเจนในแง่ของการใช้ความรุนแรง  ที่เป็นตัวแทนของกองทัพในการปกปักษ์รักษาเมืองหลวง (Capital) และจัดการกับผู้ที่ดึงดันแข็งข้อและเป็นปฏิปักษ์จากเขตต่างๆ และควบคุมให้อยู่ใต้อาณัติต่อไป

Peacekeeper

Peacekeeper ใน The Hunger Games

ความเคลื่อนไหวจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายรักษาความสงบไม่ต้องการ และการใช้กำลังเข้าควบคุมจนไปถึงความรุนแรงก็เป็นตัวแทนของความกลัว ความกลัวที่จะหยุดความเคลื่อนไหว แต่การจะรับรู้ได้ถึงความกลัวก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะตระหนักได้ถึงพันธนาการที่ตรึงเอาไว้มากน้อยเพียงใด และการจะต่อสู้กับความกลัวหรืออำนาจเหล่านี้ในชีวิตจริงก็เป็นเรื่องของดุลยพินิจที่จะคุ้มค่าต่อสิ่งที่เสียไปหรือได้มาแค่ไหน แต่อย่างน้อยที่สุดการคิดก็อาจจะทำให้ได้ตระหนักถึงความสงบว่าเป็นความสงบที่แท้จริง หรือความสงบที่ได้มาจากการบังคับขู่เข็ญ

Kittipong Songkasri

เป้ง - Content Writer

Back to top