พาเดินงาน Thailand Toy Expo 2014

บรรยากาศงานแสดงของเล่นสะสม ณ ศูนย์การค้า Central World ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2557

บรรยากาศงานแสดงของเล่นสะสม ณ ศูนย์การค้า Central World ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2557โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำมาเปิดบูธจัดแสดงพร้อมรายการสัมภาษณ์บนเวทีใหญ่  โดยในบางเจ้าเปิดจองของภายในงานโดยเฉพาะเท่านั้น สำหรับบรรยากาศภายในงานและของสะสมต่างๆ หากพร้อมแล้วมาดูกันเบยย

Thailand Toy Expo 2014 (156)

Thailand Toy Expo 2014 (1)

Thailand Toy Expo 2014 (2)

Thailand Toy Expo 2014 (3)
ส่วนตัวล้วนๆฮะรูปนี้

Thailand Toy Expo 2014 (4)

Thailand Toy Expo 2014 (5)

Thailand Toy Expo 2014 (6)

Thailand Toy Expo 2014 (7)

Thailand Toy Expo 2014 (8)

Thailand Toy Expo 2014 (9)

Thailand Toy Expo 2014 (10)

Thailand Toy Expo 2014 (11)

Thailand Toy Expo 2014 (13)

Thailand Toy Expo 2014 (14)

Thailand Toy Expo 2014 (17)

Thailand Toy Expo 2014 (18)

Thailand Toy Expo 2014 (21)

Thailand Toy Expo 2014 (22)

Thailand Toy Expo 2014 (23)

Thailand Toy Expo 2014 (24)
Optimus Prime
Thailand Toy Expo 2014 (25)
Transformer ในแบบไทยๆกับ Tuk Tuk ( ตุ๊กๆ )

Thailand Toy Expo 2014 (26)

Thailand Toy Expo 2014 (27)

Thailand Toy Expo 2014 (28)

Thailand Toy Expo 2014 (29)

Thailand Toy Expo 2014 (30)

Thailand Toy Expo 2014 (31)

Thailand Toy Expo 2014 (32)

Thailand Toy Expo 2014 (33)

Thailand Toy Expo 2014 (34)

Thailand Toy Expo 2014 (35)

Thailand Toy Expo 2014 (36)

Thailand Toy Expo 2014 (37)

Thailand Toy Expo 2014 (38)

Thailand Toy Expo 2014 (39)

Thailand Toy Expo 2014 (40)

Thailand Toy Expo 2014 (41)

Thailand Toy Expo 2014 (42)

Thailand Toy Expo 2014 (43)

Thailand Toy Expo 2014 (44)

Thailand Toy Expo 2014 (45)

Thailand Toy Expo 2014 (47)

Thailand Toy Expo 2014 (48)

Thailand Toy Expo 2014 (49)
Hit-Girl

Thailand Toy Expo 2014 (50)

Thailand Toy Expo 2014 (51)

Thailand Toy Expo 2014 (52)

Thailand Toy Expo 2014 (53)

Thailand Toy Expo 2014 (55)
Optimus Prime
Thailand Toy Expo 2014 (56)
Optimus Prime

Thailand Toy Expo 2014 (58)

Thailand Toy Expo 2014 (61)

Thailand Toy Expo 2014 (63)

Thailand Toy Expo 2014 (64)

Thailand Toy Expo 2014 (65)

Thailand Toy Expo 2014 (66)

Thailand Toy Expo 2014 (67)

Thailand Toy Expo 2014 (68)

Thailand Toy Expo 2014 (70)

Thailand Toy Expo 2014 (71)

Thailand Toy Expo 2014 (73)

Thailand Toy Expo 2014 (74)

Thailand Toy Expo 2014 (75)

Thailand Toy Expo 2014 (76)

Thailand Toy Expo 2014 (77)

Thailand Toy Expo 2014 (79)

Thailand Toy Expo 2014 (82)

Thailand Toy Expo 2014 (83)

Thailand Toy Expo 2014 (84)

Thailand Toy Expo 2014 (86)

Thailand Toy Expo 2014 (87)

Thailand Toy Expo 2014 (88)

Thailand Toy Expo 2014 (89)

Thailand Toy Expo 2014 (90)

Thailand Toy Expo 2014 (91)

Thailand Toy Expo 2014 (92)

Thailand Toy Expo 2014 (93)

Thailand Toy Expo 2014 (94)

Thailand Toy Expo 2014 (95)

Thailand Toy Expo 2014 (96)

Thailand Toy Expo 2014 (98)

Thailand Toy Expo 2014 (99)

Thailand Toy Expo 2014 (101)

Thailand Toy Expo 2014 (102)

Thailand Toy Expo 2014 (103)

Thailand Toy Expo 2014 (104)

Thailand Toy Expo 2014 (105)

Thailand Toy Expo 2014 (106)

Thailand Toy Expo 2014 (107)

Thailand Toy Expo 2014 (108)

Thailand Toy Expo 2014 (109)

Thailand Toy Expo 2014 (110)

Thailand Toy Expo 2014 (111)

Thailand Toy Expo 2014 (112)

Thailand Toy Expo 2014 (113)

Thailand Toy Expo 2014 (114)

Thailand Toy Expo 2014 (115)

Thailand Toy Expo 2014 (116)
Robin

Thailand Toy Expo 2014 (124)

Thailand Toy Expo 2014 (126)

Thailand Toy Expo 2014 (127)

Thailand Toy Expo 2014 (128)

Thailand Toy Expo 2014 (129)

Thailand Toy Expo 2014 (130)

Thailand Toy Expo 2014 (131)

Thailand Toy Expo 2014 (132)

Thailand Toy Expo 2014 (133)

Thailand Toy Expo 2014 (134) Thailand Toy Expo 2014 (135)

Thailand Toy Expo 2014 (136)

Thailand Toy Expo 2014 (137)

Thailand Toy Expo 2014 (138)

Thailand Toy Expo 2014 (139)

Thailand Toy Expo 2014 (140)

Thailand Toy Expo 2014 (141)

Thailand Toy Expo 2014 (142)

Thailand Toy Expo 2014 (143)

Thailand Toy Expo 2014 (144)

Thailand Toy Expo 2014 (145)

Thailand Toy Expo 2014 (146)

Thailand Toy Expo 2014 (147)

Thailand Toy Expo 2014 (148)

Thailand Toy Expo 2014 (149)

Thailand Toy Expo 2014 (150)

Thailand Toy Expo 2014 (151)

Thailand Toy Expo 2014 (152)

Thailand Toy Expo 2014 (153)

Thailand Toy Expo 2014 (154)

Thailand Toy Expo 2014 (155)

Thailand Toy Expo 2014 (125)
Terminator
Thailand Toy Expo 2014 (123)
Bucky Barnes
Thailand Toy Expo 2014 (122)
Captain America
Thailand Toy Expo 2014 (121)
Spiderman
Thailand Toy Expo 2014 (120)
Peter Parker
Thailand Toy Expo 2014 (119)
Captain America
Thailand Toy Expo 2014 (118)
The Avenger
Thailand Toy Expo 2014 (100)
Heather
Thailand Toy Expo 2014 (97)
Gouki
Thailand Toy Expo 2014 (85)
The Hulk
Thailand Toy Expo 2014 (81)
Mickey Mouse
Thailand Toy Expo 2014 (80)
Mike Wazowski
Thailand Toy Expo 2014 (78)
Batmobile คันงาม
Thailand Toy Expo 2014 (72)
ยอดมนุษย์แก้จนจากสยามประเทศ
Thailand Toy Expo 2014 (69)
T1 รถถังจากภาพยนตร์ Terminator
Thailand Toy Expo 2014 (62)
หมูรูนและป๋ากิ๊กส์
Thailand Toy Expo 2014 (60)
เฮ้ย โรเจอร์ เอ็งมองไรฟะ!?
Thailand Toy Expo 2014 (59)
Deadpool ตัวเก๋าก็ไม่พลาด
Thailand Toy Expo 2014 (57)
Iron Man
Thailand Toy Expo 2014 (54)
Optimus Prime
Thailand Toy Expo 2014 (46)
มายก็อด !!! ยาคูลท์ทองคำ !
Thailand Toy Expo 2014 (20)
MAMAFAKA
Thailand Toy Expo 2014 (19)
MAMAFAKA
Thailand Toy Expo 2014 (16)
อินทรีแดง
Thailand Toy Expo 2014 (157)
Titanfall !!!

Thailand Toy Expo 2014 (158)

Thailand Toy Expo 2014 (15)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับอินทรีแดงก็มานะงานนี้
Thailand Toy Expo 2014 (12)
ตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาชาวไทย

ผู้เขียนบทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง