การปรับอัตราการเกิดของไอเทมบนแผนที่ Erangel


หลังจากที่ PUBG Corp. ได้ทำการพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว PUBG Corp. ได้ตัดสินใจที่จะทำการปรับปรุงแผนที่ Erangel ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่ง PUBG Corp. ได้วางแผนว่าจะเปิดให้ทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบก่อน

อัตราการเกิดของไอเทมบนแผนที่ Erangel

เป้าหมายหลักของ PUBG Corp. สำหรับเรื่องนี้นั้นคือความสมดุลระหว่างความไม่แน่นอนในการที่ผู้เล่นจะต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน และความสนุกจากการที่ผู้เล่นได้อาวุธที่ผู้เล่นอยากใช้ เพื่อที่สร้างตัวแปรในส่วนนี้, การเกิดของไอเทมในเกม PUBG จึงเป็นแบบสุ่มที่อิงจากตารางข้อมูลหลักที่จะกระจายไอเทมต่าง ๆ ให้แตกต่างกันไปในแต่ละเกม และในแผนที่แรกของ PUBG Corp. นั้น, Erangel ได้ถูกออกแบบให้เป็นแผนที่การสุ่มจะเกิดขึ้นสูงและมีจำนวนไอเทมต่ำ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปและมีแผนที่ใหม่ ๆ ออกมา, รูปแบบการเล่นก็ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นทำให้การเกิดของไอเทมสำหรับ Erangel ในแบบต้นฉบับนั้นดูแตกต่างออกไป ในระหว่างที่ผู้เล่นได้เริ่มพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ทีมงานของ PUBG Corp. ก็ได้พยายามค้นหาทางแก้ไขเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

จากที่คุณจะเห็นได้จากกราฟต์ด้านล่างนี้ อัตราการเกิดของไอเทมบน Erangel โดยรวมนั้นได้ถูกเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ที่ PUBG Corp. เริ่มในรูปแบบ Early Access จนถึงปัจจุบัน และแม้ว่าในเดือนเมษายน 2018 ได้มีการนำเสื้อผ้าออกไปจากแผนที่แล้ว PUBG Corp. ก็ยังได้ทำการเพิ่มไอเทมรูปแบบใหม่และเพิ่มอัตราการเกิดของไอเทมอยู่เรื่อยมา แต่ทว่า เนื่องจากกระแสของแผนที่ใหม่นั้นถูกหยิบยกมาพูดถึงเรื่อย ๆ PUBG Corp. จึงได้ตัดสินใจที่จะทำการปรับปรุงในรูปแบบที่จริงจังมากขึ้น

ความเกี่ยวโยงระหว่างอัตราการเกิดและการเก็บไอเทม PUBG Corp. ยังได้ทำการทดสอบร่วมกับทีมระดับอาชีพจากการเล่นเกมในรูปแบบ Esports เพื่อดูว่า PUBG Corp. จะสามารถทำการปรับสมดุลโดยการอัตราการเกิดได้หรือไม่ สาเหตุที่ PUBG Corp. ได้ทำการทดสอบในรูปแบบการเล่น Esports แทนที่จะเป็นการเล่นปกติก็เพราะจะได้การทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจากการที่ในโหมด Esports นั้นมีการเกิดไอเทมที่สูงกว่าปกตินั่นเอง

ในการทดสอบนั้นมีพื้นที่ในการทดสอบอยู่ 15 จุดและ PUBG Corp. ได้ทำการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการฟาร์มของในจุดเหล่านั้น โดย PUBG Corp. ต้องการที่จะเห็นระดับของไอเทมที่ถูกเก็บขึ้นและไอเทมที่ถูกทิ้งไว้ โดยที่อัตราการเก็บไอเทมของพื้นที่ต่าง ๆ นั้นอยู่ที่ 67.85% ซึ่งทำให้ PUBG Corp. ได้รู้ว่าไอเทมกว่า 33% นั้นเป็นไอเทมที่อาจจะเป็นที่ไม่ต้องการหรือเป็นของซ้ำ และมีพื้นที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าประสิทธิภาพในการเก็บของนั้นมีเพียง 19% เท่านั้น

การทดสอบนี้ช่วยให้ PUBG Corp. ได้รับทราบว่าควรจะเพิ่มค่าของไอเทมรวมถึงปรับสมดุลของไอเทมในบางบริเวณที่ผู้เล่นไม่สามารถหาไอเทมดี ๆ ได้เมื่อเทียบกับขนาดและความสำคัญของบริเวณนั้น PUBG Corp. ยังได้ทำการทดสอบเรื่องไอเทมนี้โดยไม่ได้นำเอาความนิยมของจุดต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณาด้วย

นอกจากนั้นแล้ว PUBG Corp. ยังได้วิเคราะห์ถึงชนิดของไอเทมที่สามารถเจอได้ในพื้นที่ทั่วไปบนแผนที่ ตรวจสอบจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ และวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของผู้เล่น รวมถึงความนิยมของผู้เล่นว่ามักจะไปเก็บของที่ใดด้วย

PUBG Corp. สามารถที่จะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับการเก็บไอเทมในแต่ละจุดบนแผนที่ Erangel และทำให้ PUBG Corp. ตัดสินใจว่าควรจะทำการปรับสมดุลไอเทมที่จะทำให้ไอเทมต่าง ๆ กระจายไปทั่วทั้งแผนที่ได้มากขึ้น

เป้าหมายของ PUBG Corp. ในการปรับสมดุลไอเทมบนแผนที่ Erangel

Sanhok เป็นตัวเปรียบเทียบตัวหนึ่งที่ผู้เล่นมักจะหยิบยกขึ้นมาเมื่อมีการพูดถึงเรื่องจำนวนไอเทมบนแผนที่ Erangel เนื่องจากแผนที่ Sanhok มีขนาดเล็ก มีไอเทมเป็นจำนวนมาก และมักจะเป็นเกมที่เร็ว ผู้เล่นหลาย ๆ คนจึงอยากจะได้ประสบการณ์ที่คล้าย ๆ กันบนแผนที่ Erangel

จากการเก็บข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบ ได้แสดงให้เห็นว่าบนแผนที่ Sanhok นั้นมีปืน AR มีจำนวน 4.75%, ปืน DMR มีจำนวน 0.69%, และ SR 0.26% บนแผนที่ แต่บนแผนที่ Erangel นั้นมี AR 2%, DMR 0.48% และ SR 0.12% ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AR และ SR บนแผนที่ Erangel นั้นมีจำนวนน้อยกว่า โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงขนาดของแผนที่ด้วยแล้ว PUBG Corp. รู้สึกว่า Erangel นั้นได้แสดงถึงเจตนาการออกแบบ Battle Royale ต้นฉบับของ PUBG Corp. ที่มี แมกกาซีน, ปืนพก, และระเบิดอยู่มาก ในขณะที่ไอเทมหลักแบบอื่น ๆ นั้นมีจำนวนน้อย

ในการทดสอบที่จะเริ่มในไม่ช้านี้ PUBG Corp. ได้ตัดสินใจที่จะปรับอัตราการเกิดของแผนที่ Erangel ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยการลดจำนวนปืนพก, แมกกาซีน, และระเบิดลง ในขณะที่จะปรับให้อาวุธที่มีผลสำคัญต่อการเล่นเพิ่มขึ้น 10 -20% และนอกจากนั้น PUBG Corp. ยังจะปรับจำนวนของไอเทมที่เกิดในแต่ละประเภทให้คล้ายกับแผนที่ Sanhok ด้วย ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการปรับขนานใหญ่ แต่ PUBG Corp. ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแผนที่ Erangel ไม่ให้เป็นเพียงแค่แผนที่ Sanhok ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้น

PUBG Corp. จะคอยรับความคิดเห็นของผู้เล่นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และโปรดเข้าใจด้วยว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ PUBG Corp. จะทำต่อเนื่องไปจากจุดนี้ ผู้เล่นอาจจะรู้สึกถึงความแตกต่างของการเกิดไอเทมในบางบริเวณที่มีไม่เท่ากัน แต่โดยรวมแล้วประสบการณ์ในการเก็บของนั้นน่าจะดีขึ้นในช่วงต้นเกมโดยจะสามารถหาของได้เร็วและง่ายขึ้น PUBG Corp. จะคอยรับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นทุกคนเพื่อนำไปวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนในครั้งต่อไปเพื่อหาจุดที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ Erangel

ขั้นตอนต่อไป

ตามที่ PUBG Corp. ได้แจ้งให้ทราบไปด้านบนแล้ว การปรับอัตราการเกิดของไอเทมเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาของ Erangel ได้ ดังนั้น PUBG Corp. จึงจะทำการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ ๆไป เช่นการเพิ่มจำนวนไอเทมที่เกิดในแผนที่อาจจะส่งผลให้มีการต่อสู่ในช่วงต้นมากขึ้น และทำให้ช่วงกลางเกมนั้นมีความดุเดือดลดลงในขณะที่พื้นที่เล่นยังคงมีขนาดกว้างอยู่ เป็นต้น

โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ PUBG Corp. ทุกคนที่ PUBG ถือเป็นเรื่องสำคัญ เป้าหมายของ PUBG Corp. จะยังคงเป็นการมอบประสบการณ์การเล่นเกม Battle Royale แบบสมจริงมากที่สุดให้กับทุกคน การปรับเปลี่ยนแผนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ PUBG Corp. ตั้งไว้


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format