รวมเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพลังของเหล่าเกมเมอร์

เกมเมอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประชากรสำคัญในประเทศต่าง ๆ ทำให้พลังของเหล่าเกมเมอร์สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมของเกมต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้

BOM

07/03/2019
1 2 3