SEPTH

เป้ง เกมเมอร์อารมณ์ดียียวนกวนประสาท ปัจจุบันรับหน้าที่เติมความสนุก(แบบล่อบาทา)บนเฟซบุ๊คแฟนเพจ GamingDose.com