Markrider

มาร์ค (Mark) - Content Writer ทายาทคนเดียวของตระกูลสุลต่านแห่งประเทศแถบตะวันออกกลาง ขับขี่ง่าย กินน้ำมันเท่า Eco Car ปัจจุบันหาอาหารอยู่แถวรัชดาภิเษกซอย 1 ไม่ได้เป็นอะไรกับดาราหญิงใส่แว่น ข่าวมันมั่ว ผมโสด